BEGELEIDING bij gedrag


Herplaatsen is vaak niet wenselijk voor deze honden en Wolfdog SOS heeft herplaatsing door gedragsproblemen gelukkig al vaak kunnen voorkomen.  Dit door het hanteerbaar maken van de aandachtspunten, de eigenaren een beter inzicht te geven in de aard en de behoefte van de hond en in te spelen op de wensen of verwachtingen binnen bepaalde leeftijdsfasen van de honden. Iedere leeftijdsfase heeft andere aandachtspunten. 


Zie gedragsbegeleiding voor meer informatie over thuisconsult of video consult.

Zie tarieven voor de kosten hiervan.

Alle opbrengsten uit deze arbeid komen ten goede aan de Wolfhonden!