PLEEGOPVANG

Af en toe komt het voor dat een Wolfhond of Oertype tijdelijk opgevangen moet worden.

Wolfdog SOS  is daarom ook op zoek naar pleeggezinnen die een hond in nood op kunnen  vangen.

Vanuit het pleegadres wordt de hond herplaatst naar een permanent goed thuis.

Wilt u zich aanmelden als pleeggezin, vul onderstaand formulier in.

Na ontvangst van het formulier nemen we contact met u op voor het inplannen van een intakegesprek bij u thuis.  


Dank alvast!!
Voorwaarden:
1) U vangt de hond op vrijwillige basis op, u maakt geen aanspraak op dagvergoedingen of onkostenvergoedingen voor de periode dat de hond bij u verblijft tenzij anders overeengekomen met de eigenaar.

2) Voeding zal door de eigenaar worden vergoed of aangeleverd. Medische aandoeningen buiten uw toedoen zullen door na overleg met de eigenaar worden vergoed.
3) Het is niet toegestaan om met de reu te dekken of de teef te laten laten dekken tijdens het verblijf van de hond bij u in pleegopvang. Hier staat een boete op van €1750,-
4) U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding door ontstane schade die tijdens het verblijf van de hond bij u is ontstaan.

5) Het herplaatsen van de hond naar een nieuwe eigenaar gaat in samenspraak met de oude eigenaar.  Wolfdog SOS ondersteunt hierbij.

 

Wij zijn u zeer dankbaar dat u uw huis ter beschikking wilt stellen aan wolfhonden die, vaak  met enige spoed, een tijdelijk onderkomen zoeken.
Na ontvangst van uw aanmelding zullen we een intakegesprek inplannen.

Klik hier voor meer informatie over het intakegesprek