Onze Werkwijze bij herplaatsing

Een herplaatser AANMELDEN:
- Na het invullen van het formulier nemen we telefonisch contact met u op voor aanvullende vragen en bespreken we de optie voor begeleiding om herplaatsing mogelijk met onze hulp alsnog te voorkomen of de wenselijke nieuwe situatie voor de hond te bespreken.
Voor begeleiding brengen we kosten in rekening. Klik hier voor tarieven.

- Vervolgens sturen we de mensen die zich via ons hebben aangemeld om een herplaatser op te nemen en op papier geschikt lijken een mail en kunnen zij direct contact met u opnemen. 

- Mocht hier geen geschikte kandidaat uit voortkomen dan plaatsen we uw hond op de website en in onze fb groep Wolfhondherplaatsing.
Een duidelijke foto van uw hond stuurt u mee met de aanmelding, de tekst op de website heeft u als eigenaar het laatste woord in. 

- Is er een noodsituatie waardoor de hond zsm elders ondergebracht moet worden dan kunnen we de pleeggezinnen aanspreken die zich bij ons hebben aangemeld in de hoop dat uw hond daar terecht kan. Hierbij kunnen we niet toveren en zijn we afhankelijk van de pleeggezinnen die uw hond kunnen en willen opvangen. 

Vanuit het pleegadres zal uw hond dan herplaatst worden. Dit betekend dat u zelf de eigenaar van de hond blijft tot er een nieuw adres gevonden is. U maakt dan ook zelf afspraken met dit pleeggezin en zoekt ook zelf actief mee naar een geschikt adres. 
Voer zal door u als eigenaar worden voorzien en medisch handelen, buiten toedoen van het pleeggezin, zullen in overleg met u als eigenaar gaan. 

Kynolanguage brengt de hond onder de aandacht op de website, facebook en schrijft de mensen aan die een herplaatser zoeken.

(De extra service om uw hond te plaatsen via plaatsingsovereenkomst van Kynolanguage met bijbehorende nazorg hebben we ingetrokken)

 

Een herplaatser AANVRAGEN:

- Na het invullen van het formulier nemen we u in ons bestand op en zodra we een mogelijk geschikte hond ter herplaatsing aangeboden krijgen dan sturen we u hier een mail over.

- U kunt vervolgens zelf contact opnemen met de eigenaar van de hond. 

- Evt. vergoedingen die een eigenaar voor de te herplaatsen hond vraagt zijn voor de eigenaar zelf en ontvangt Kynolanguage geen percentage van aangezien we dit op vrijwillige basis en in belang van de Wolfhond doen.

- Mocht u met de eigenaar overeengekomen zijn om tot plaatsing over te gaan dan hopen we uiteraard nog updates te mogen ontvangen. Er gaan vaak veel vrijwillige uren in een te herplaatsen hond zitten en meestal zonder dat we de hond zelf hebben gezien. De inzet om een herplaatser weer een fijn thuis te geven maakt de inzet meer dan waard! 

- Loopt u als nieuwe eigenaar tegen situaties aan waar u onze hulp bij in wilt schakelen dan kunnen we u zeker helpen. Voor begeleiding brengen we wel kosten in rekening. Zie tarieven

 

Aanmelden voor Pleeggezin:

- Na ontvangst van uw aanmelding nemen we contact met u op voor een intakegesprek bij u thuis. Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken en besproken naar de mogelijkheden voor tijdelijke opvang zodat we een duidelijk beeld krijgen van voor rassen en type karakters bij u geplaatst kunnen worden en of er eventueel nog aandachtspunten zijn waar u rekening mee moet houden. Denk hierbij aan de omheining van de tuin ivm ontsnappen of los liggende kabels die een gevaar kunnen zijn.
Dit gesprek wordt nav een vragenformulier afgenomen en kan door een vrijwilliger worden gedaan buiten ons vaste team om die bij u in de buurt woont om de reiskosten zo laag mogelijk te houden. 

- Uw aanmelding om een hond tijdelijk op te vangen zijn wij van Kynolanguage heel dankbaar voor en is soms ook voor de eigenaar de enige optie om de hond uit een onhoudbare situatie te halen. Als de hulpvraag vanuit de eigenaar zelf komt dan maakt u ook met de eigenaar zelf afspraken omtrent de hond. Dit kan gaan over vergoedingen ivm schade of ziekte tijdens het verblijf en de herplaatsing naar een nieuwe eigenaar. 

 

Het team van Kynolanguage hoopt hiermee dat we de te herplaatsen honden weer aan een goed thuis kunnen helpen.

Wij zetten ons belangeloos voor de Wolfhonden in.

 

WORDT WOLFHONDEN DONATEUR 

of steun onze stichting